کافه ژی در ۱۲ دی ماه سال ۹۱ کار خود را در خیابان هشتم وزرا شروع کرد. همانند هر کسب و کار دیگری موسسان این کافه با هدف بالا بردن سطح سرویس دهی و ارایه سرویس متمایز از سایر همکاران فعال در این بخش شروع به سرویس دهی کردند. اساس این کافه بر پایه شاخص تمایز بنا نهاده شده است و سعی شده تا این تمایز با حفظ کلیه اصول اولیه و پایه ای کافه های مرسوم در سطح کشور ، در کلیه المان ها و مولفه های موجود جاری باشد. 
ناگفته روشن است که برای نیل به هدف تمایز اشاره شده - در هر کسب و کاری- نیاز به راهنمایی و کمک همراهان و میهمانان گرامی خواهیم بود. لذا خواهشمند است در راستای سرویس دهی بهتر ما را از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود بهره مند سازید.